Web Analytics
Pezement - Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Pezement. Bij gebruik van onze website stemt u in met deze voorwaarden.

De website is beschikbaar gemaakt voor gebruik door personen die op zoek zijn naar vacatures. Pezement kan bepaalde vacatures waarin banen en andere baangerelateerde content worden geadverteerd beschikbaar maken via de zoekresultaten van Pezement of anderszins via de Website. Zoeken naar Vacatures op Pezement is gratis voor Werkzoekenden. Alle Vacatures worden beschouwd als advertenties.

U erkent en begrijpt dat Pezement geen controle heeft over de inhoud van Vacatures, links van of naar Vacatures of enige voorwaarden die externe partijen uitoefenen wanneer een Werkzoekende een sollicitatie heeft verstuurd of de Website heeft verlaten.

Door een CV via de Website te maken (‘CV’) of een bestand als CV op de Website te uploaden geeft u Pezement toestemming om uw CV beschikbaar te stellen aan werkgevers die toegang hebben tot onze Website.

CV’s worden alleen beschikbaar gesteld aan degenen aan wie u een sollicitatieverzoek heeft gestuurd. Indien uw CV vervolgens door derden gebruikt wordt heeft pezement heeft geen zeggenschap over deze derden. Pezement aanvaardt geen verantwoordelijkheid en wijst alle aansprakelijkheid af voor Uw cv of sollicitatie-informatie die u deelt met Werkgevers of anderszins openbaar maakt. 

Pezement accepteert geen verantwoordelijkheid voor Uw cv of andere sollicitatie-informatie die u plaatst, verstuurt of ontvangt via de Website en wijst alle aansprakelijkheid hiervoor af.

Alle cv- of sollicitatie-informatie die u via de Website verstuurt, inclusief Persoonsgegevens, vallen onder deze Overeenkomst en onder het Privacybeleid van Pezement.

U erkent dat u, voordat u een sollicitatie verstuurt, moet controleren en bevestigen dat u bij de door u gewenste Werkgever solliciteert. Wanneer u informatie aan een Werkgever heeft verstrekt heeft Pezement geen controle over hoe de Werkgever die informatie gebruikt of openbaar maakt. Als u wilt aanvragen dat de Werkgever dergelijke informatie verwijdert, wijzigt of de vertrouwelijkheid ervan behoudt, moet u deze aanvraag rechtstreeks bij de Werkgever indienen. Pezement is niet verantwoordelijk voor het sollicitatieproces van de Werkgever.

Pezement is enkel bedoeld om werknemers en werkgevers met elkaar in contact te brengen. Alle gevolgen van deze contacten zijn de verantwoordelijkheid van de werknemers en werkgevers zelf. 

Pezement garandeert de identiteit van een Werkgever of medewerkers niet en raadt Werkzoekenden aan om tijdens het sollicitatieproces zorgvuldig te werk te gaan. 

Pezement is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van uw sollicitatie, zowel bij afwijzen, goedkeuring of geen reactie.

Wanneer u op de Website een Pezement-account, vacatures plaatst, stemt u ermee in dat de voorwaarden die zijn gekoppeld aan alle Pezement-diensten die u gebruikt op u van toepassing zijn.

Als Werkgever is uw account bedoeld voor zakelijk gebruik en niet voor persoonlijk gebruik. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van alle informatie die u beschikbaar maakt op deze website.
U vrijwaart en verdedigt Pezement, de medewerkers van Pezement, aan Pezement gelieerde ondernemingen en licentiegevers van en tegen vorderingen of aansprakelijkheden jegens externe partijen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit informatie die u heeft aangemaakt of berichten die u heeft verstuurd via deze site. 
U kunt berichten ontvangen die horen bij de activiteit of het gebruik, door u of door een Werkzoekende. In alle gevallen worden dergelijke berichten of meldingen uitsluitend aangeboden als voorkomendheid en u moet hier niet op vertrouwen. 
Als u een Vacature rechtstreeks op Pezement plaatst, worden sollicitaties alleen naar uw Pezement-overzicht verstuurd. Andere meldingen die u ontvangt, worden enkel uit voorkomendheid aangeboden. U ontvangt bijvoorbeeld mogelijk geen e-mailmeldingen voor sollicitaties. 
Door gebruik te maken van de Website en in ruil voor de diensten die worden aangeboden door Pezement, erkent u dat Pezement deze alleen kan aanbieden onder de voorwaarden en bepalingen zoals hierin uiteengezet. Als gedeeltelijke vergoeding voor uw gebruik van de Website en deze diensten, gaat u ermee akkoord Pezement niet te vervolgen als een collectieve eiser of collectieve vertegenwoordiger, zult u zich niet aansluiten als collectieve eiser, of op enigerlei wijze deelnemen als een benadeelde partij in een collectieve rechtszaak tegen Pezement met betrekking tot uw gebruik van de Website. Indien u niet akkoord gaat met enig onderdeel van deze voorwaarden, kunt u de Website niet meer gebruiken. 
---
U verdedigt en vrijwaart Pezement en TVEllef Limited en stelt hen schadeloos van en tegen alle vorderingen of aansprakelijkheden (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan: uw schending van enige bepaling van deze Overeenkomst; uw gebruik van en toegang tot de Website of producten, programma’s of diensten van Pezement; uw verlies of uw openbaarmaking van informatie verkregen middels het gebruik van de Website of producten, programma’s of diensten van Pezement. Deze verdedigings- en vrijwaringsverplichting blijft na beëindiging van deze Overeenkomst en uw gebruik van de Website of producten, programma’s of diensten van Pezement van kracht.

We gebruiken cookies om content te personaliseren en om ons websiteverkeer te analyseren. Deze hebben als doel uw ervaring te verbeteren. Ik wil graag meer weten